Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Upraw Biznesmen Podpisywania Umowy W Biurze

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi połączenie rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu ochrony przed egzekucją i wypowiedzeniem istotnych umów. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne odwołuje się do postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie […]

Upadłość konsumencka ile trwa?

Upadłość konsumencka to proces złożony, składający się z trzech zasadniczych etapów, jednak ten okres który nam sprawia pewien dyskomfort trwa zazwyczaj do roku czasu, potem już tylko korzystamy z dobrodziejstwa upadłości. Aby otrzymać kompletną informację zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem. Pierwszym jest postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jednak zanim złożymy wniosek do […]

Nowa upadłość konsumencka, a odmowa umorzenia długów

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wprowadzająca istotne zmiany w odniesieniu do tzw. upadłości konsumenckiej – prowadzonej wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek ogłoszenia upadłości osób fizycznych jak i przebiegu postępowania upadłościowego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy Prawo upadłościowe, warunkiem nieodzownym przewidującym możliwość ogłoszenia upadłości […]

Profi Credit, SuperGrosz, Zaplo itp. – koniec z nakazami zapłaty dla nieuczciwych firm pożyczkowych!!!

Już od półtora roku obowiązują przepisy, które zakazują wydawania nakazów zapłaty na rzecz firm pożyczkowych wobec konsumenta i jednocześnie zobowiązują sędziego do badania podstaw do wydania nakazu zapłaty nawet jeśli wniosek o jego wydanie oparty jest na wypełnionym wekslu in blanco. Niestety zdaniem wielu prawników sądy wciąż wydają nakazy z automatu, chociaż już w listopadzie […]

Upadłość małżonka, a majątek wspólny

W sytuacji gdy jeden z małżonków ogłosił upadłość, majątek wspólny małżonków zaliczany jest do masy upadłości.Art. 124 ust. 1 Prawa Upadłościowego wskazuje, że: „Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy […]

Wbrew powszechnym mitom, nie tylko dłużnik zyskuje.

dlaczego powstała Upadłość Konsumencka? Upadłość Konsumencka powstała nie tylko żeby pomóc dłużnikowi, konsekwencje wynikające z tego narzędzia prawnego przynoszą bardzo duże korzyści dla Państwa Polskiego ale również dla wierzycieli. Oczywiście względy humanitarne mają tu ogromne znaczenie. Prawo do drugiej szansy w życiu dla osób, które całkowicie nie ze swojej winy popadły w kłopoty albo które […]