Profi Credit, SuperGrosz, Zaplo itp. – koniec z nakazami zapłaty dla nieuczciwych firm pożyczkowych!!!

Już od półtora roku obowiązują przepisy, które zakazują wydawania nakazów zapłaty na rzecz firm pożyczkowych wobec konsumenta i jednocześnie zobowiązują sędziego do badania podstaw do wydania nakazu zapłaty nawet jeśli wniosek o jego wydanie oparty jest na wypełnionym wekslu in blanco. Niestety zdaniem wielu prawników sądy wciąż wydają nakazy z automatu, chociaż już w listopadzie […]

Upadłość małżonka, a majątek wspólny

W sytuacji gdy jeden z małżonków ogłosił upadłość, majątek wspólny małżonków zaliczany jest do masy upadłości.Art. 124 ust. 1 Prawa Upadłościowego wskazuje, że: „Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy […]

Wbrew powszechnym mitom, nie tylko dłużnik zyskuje.

dlaczego powstała Upadłość Konsumencka? Upadłość Konsumencka powstała nie tylko żeby pomóc dłużnikowi, konsekwencje wynikające z tego narzędzia prawnego przynoszą bardzo duże korzyści dla Państwa Polskiego ale również dla wierzycieli. Oczywiście względy humanitarne mają tu ogromne znaczenie. Prawo do drugiej szansy w życiu dla osób, które całkowicie nie ze swojej winy popadły w kłopoty albo które […]