Getin Noble Bank w trudnej sytuacji – przymusowa restrukturyzacja czy upadłość?

Sytuacja kapitałowa Getin Noble Banku pozostaje trudna, a może pogorszyć się, gdy pojawią się dodatkowe koszty związane z przyrastającym portfelem kredytów w CHF.

Getin Noble Bank osiągnął stratę w 2020 r. na poziomie 559,39 mln zł. Bankowi nie sprzyja sytuacja rynkowa – niskie stopy procentowe i konsekwencje pandemii COVID-19.

Wydaje się, iż kluczowa dla przyszłości banku pozostaje jednak kwestia kredytów we frankach szwajcarskich. Wartość portfela tych kredytów wynosi około 9 mld zł, co stanowi ponad 20 proc. całego portfela kredytowego banku.

Jak wskazują dane z rynku, coraz więcej klientów banków pozywa je w związku z kredytami we frankach szwajcarskich i coraz częściej kredytobiorcy ci wygrywają spory sądowe. Banki widząc tę tendencję zaczęły zawiązywać coraz więcej rezerw na ryzyko prawne.

Getin utworzył w 2019 roku w sumie 121 mln zł takich rezerw, jednak rezerwa jest niewystarczająca i wg analityków winna wynosić ok. 200 – 300 mln. Wówczas również rezerwa ta byłaby zbliżona do rezerw innych banków. Jednak Getin obecnie nie ma na to środków.

Widząc negatywne dla banków tendencje w wyrokach sądowych przewodniczący KNF zaproponował bankom przystępowanie do ugód z ich klientami. Rozwiązanie problemu kredytów CHF w tej formie miałoby być dla banków mniej kosztowne. Analitycy zwracają jednak uwagę, że sytuacja kapitałowa nie pozwala Getinowi na oferowanie ugód – poziom kosztów jest nie do udźwignięcia przez ten , jeśli Getin nie znajdzie inwestora chętnego, by go dokapitalizować, bank czekać może przymusowa restrukturyzacja lub nawet w najczarniejszym scenariuszu upadłość

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2800 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy