Getin Noble Bank w trudnej sytuacji – przymusowa restrukturyzacja czy upadłość?

Sytuacja kapitałowa Getin Noble Banku pozostaje trudna, a może pogorszyć się, gdy pojawią się dodatkowe koszty związane z przyrastającym portfelem kredytów w CHF. Getin Noble Bank osiągnął stratę w 2020 r. na poziomie 559,39 mln zł. Bankowi nie sprzyja sytuacja rynkowa – niskie stopy procentowe i konsekwencje pandemii COVID-19. Wydaje się, iż kluczowa dla przyszłości […]