Upadłość
Przedsiębiorcy

Jako synyk i radca prawny posiadam wieleoletnie doświadczenie w ochronie majątku, restrukturyzacji zadłużenia i procedurach upadłościowych zarówno spółek prawa handlowego jak i przedsiębiorców indywidulanych.

ZALETY UPADŁOŚCI OGŁOSZONEJ JAKO PRZEDSIĘBIORCA

Czas
Postępowania

Rozliczenie zadłużenia następuje bez ustalania planu spłat, czyli już po likwidacji majątku

Zamknięcie działalności

Do syndyka należy zamknięcie działalności, posiada uprawnienia do wypowiedzenia niekorzystnych umów

Likwidacja 
majątku

Pozwala na całkowite oddłużenie niezależnie od kwoty zadłużenia.

CO PRAWDA

Trzeba się przygotować

NALEŻY WYKAZAĆ
JAKIE ZOBOWIĄZANIA BYŁY REGULOWANE W OSTATNICH 
6 MIESIĄCACH

POSTĘPOWANIE MA BARDZIEJ
 FORMALNY
CHARAKTER

MUSISZ 
POSIADAĆ SKŁADNIKI MAJĄTKU LUB GOTÓWKĘ PRZYNAJMNIEJ NA KOSZTY POSTĘPOWANIA

Jednak pomimo znaczących różnic, w przypadku kiedy posiadasz składniki majątku, które możesz poświęcić na koszty postępowania oraz spłatę części zadłużenia to jest to zdecydowanie lepsza procedura dla przedsiębiorcy niż upadłość konsumencka.

Zanim podejmiesz decyzję, ZAPYTAJ:

pierwsza wizyta to tylko 500 zł

Możesz liczyć na:

Korzyści z upadłości

  • z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje zatrzymanie naliczania odsetek, a spłata zadłużenia następować będzie bez kosztów komorniczych i sądowych
  • zawieszenie, a w konsekwencji umorzenie prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych
  • wstrzymanie wszelkich kontaktów telefonicznych, pisemnych oraz osobistych prowadzonych przez firmy windykacyjne oraz wierzycieli bezpośrednich (od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości kontakt z wierzycielami, komornikami oraz sądami przejmuje w Twoim imieniu Syndyk)
  • zawieszenie toczących się przeciwko dłużnikowi postępowań sądowych, a co za tym idzie również narastania kosztów z tym związanych
rozwiń

Ostateczne korzyści po zakończeniu postępowania upadłościowego:​

  • oddłużenie, umorzenie całości lub części długów,
  • odzyskanie spokoju, nowych możliwości zarobkowych i godnego życia,
  • możliwość „wyczyszczenia” wpisów w rejestrach dłużników, rozpoczęcie życia na nowo
rozwiń