Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13
9:00 - 19:00

Oceń swoje szanse na upadłość

sprawdź swoje szanse na ogłoszenie Upadłości Konsumenckiej i życie bez długów

opinie naszych klientów

pierwsza wizyta to tylko 200 zł a zyskujesz:

jest wiele tematów które należy omówić
przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dlatego

jeśli zdecydujesz się na
naszą obsługę prawną:

ile trwa postępowanie upadłościowe?

ETAP PIERWSZY

postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

krok 1

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

z naszego doświadczenia wynika, że nie powinien trwać dłużej niż 30 dni, ale wszystko zależy od Ciebie, jak szybko będziesz w stanie zgromadzić potrzebne dane i dokumenty

krok 2

rozpatrzenie przez Sąd wniosku o ogłoszenie Upadłości

z naszego doświadczenia wynika, że nie powinien trwać dlużej niż 90 dni, w zależności od miasta, skomplikowania sprawy oraz ilości wierzycieli

POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

( od tego momentu przestajesz być nękany pismami, wizytami i telefonami przez komorników, wierzycieli i firmy windykacyjne )

ETAP drugi

postępowanie upadłościowe właściwe

trwa od 6 do 12 miesięcy (w zależności od skomplikowania sprawy, ilości wierzycieli czy posiadanego majątku)

w szczególnych przypadkach umorzenie całkowite długów i zakończenie postępowania

ETAP trzeci

realizacja ustalonego harmonogramu spłat

trwa od 12 do 36 miesięcy (w szczególnych przypadkach do 84 miesięcy)

oddłużenie, umorzenie pozostałych długów i zakończenie postępowania

korzyści z upadłości

z dniem wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje zatrzymanie naliczania odsetek, a spłata zadłużenia następować będzie bez kosztów komorniczych i sądowych

zawieszenie, a w konsekwencji umorzenie prowadzonych przez komorników postępowań egzekucyjnych

wstrzymanie wszelkich kontaktów telefonicznych, pisemnych oraz osobistych prowadzonych przez firmy windykacyjne oraz wierzycieli bezpośrednich (od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości kontakt z wierzycielami, komornikami oraz sądami przejmuje w Twoim imieniu Syndyk)

zawieszenie toczących się przeciwko dłużnikowi postępowań sądowych, a co za tym idzie również narastania kosztów z tym związanych

po ustaleniu planu spłaty, spłata zobowiązań w realnych do wykonania ratach, lub nawet w szczególnych przypadkach umorzenie całkowicie długów bez rat.

Ostateczne korzyści po zakończeniu postępowania upadłościowego: