Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości należy zastanowić się kto może z powodzeniem taki wniosek złożyć i jakie główne przesłanki należy spełnić. Po nowelizacji przepisów w marcu 2020 r. tak naprawdę należy spełnić cztery najważniejsze przesłanki:

Po pierwsze, aby złożyć wniosek o upadłość w Polskim sądzie konieczne jest, aby główny ośrodek Twojej działalności znajdował się na terytorium Polski, co po prostu oznacza, że najlepiej jeśli zarabiasz i wydajesz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście nie wyklucza to osób, które nie pracują, są na rencie, emeryturze lub np. przejściowo nie osiągają dochodów w ogóle. Nie musisz mieć pracy aby złożyć wniosek o upadłość, możesz też zarabiać za granicą, ale musisz spełniać jeden ważny warunek, gospodarstwo domowe Dłużnika musi znajdować się w Polsce. Dzieci, współmałżonek, miejsce zamieszkania w Polsce wystarczy. Praca za granicą ma mieć formę wyjazdową.

Po drugie, żeby złożyć wniosek jako konsument musisz być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że działalność którą prowadziłeś w przeszłości odbiera Ci możliwość ogłoszenia upadłości teraz! Konieczne jest, abyś na dzień składania wniosku już jej nie był przedsiębiorcą. To bardzo istotna zmiana jaka weszła w życie w marcu 2020 r, dziś wyrejestrowujesz działalność, jutro możesz złożyć wniosek o upadłość jako konsument co jest tańsze, bez wątpienia korzystniejsze czasowo i proceduralnie.

Trzecią ważną przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalność dłużnika. Co to oznacza? Zgodnie z regulacją Prawa upadłościowego konsument staje się osobą niewypłacalną w momencie, kiedy nie reguluje swoich zobowiązań, a okres ten przekracza 3 miesiące. Pamiętaj, aby spełniać te przesłankę wystarczy, że nie regulujesz choćby jednego ze swoich zobowiązań. Czy otrzymujesz już nakazy zapłaty, wypowiedzenia umów? A może twoje zadłużenie egzekwuje komornik? Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to oznacza, że spełniasz kolejną przesłankę!

Czwartą, ostatnią przesłanką jest wysokość Twojego zadłużenia. Ogłoszenie upadłości jest opłacalne dla osób, których wysokość zadłużenia stanowi kwotę realnie niemożliwą do spłaty. Jeśli Twoje zadłużenie jest niskie lub znikome istnieje ryzyko, że koszty sporządzenia wniosku, postępowania upadłościowego, wynagrodzenie syndyka oraz niedogodności związane z ogłoszeniem upadłości będą niewspółmierne do korzyści jakie osiągniesz. Powodzenie upadłości i dojście do ustalenia plany spłaty zależne jest jeszcze od wielu innych szczegółowych czynników. Jeśli spełniasz powyżej wskazane warunki jesteś na dobrej drodze do uwolnienia się od swoich długów. Pamiętaj jednak, że są to wyłącznie najważniejsze przesłanki, każdy przypadek jest inny i wymaga dokonania osobnej oceny przez profesjonalistę. Jesteśmy Kancelarią, która należy do Radcy Prawnego i Syndyka dlatego jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Nie zwlekaj i już dziś umów się na spotkanie, zrób krok aby rozpocząć nowystart w swoim życiu.

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2800 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy