Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Jeżeli

nie masz już możliwości spłaty wszystkich swoich zobowiązań kredytowych?

zalegasz swoim dostawcom?

masz duże zaległości w czynszu?

jesteś bliski wypowiedzenia umów leasingowych?

zalegasz z podatkami?

Twoje zadłużenie stanowi kwotę min. 100 000 zł.?

ale wciąż chcesz ratować swój biznes, UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE to szybkie i skuteczne rozwiązanie.

Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy, może z niego skorzystać i w ciągu nawet 7 dni uchronić się przed windykacją, egzekucją komorniczą i utratą płynności finansowej.

Główne atuty, to:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma oczywiście szereg innych zalet. Jednak już wymienione powyżej pokazują, że dla przedsiębiorcy jest to procedura dużo szybsza, bardziej przewidywalna i zapewniająca większy wpływ na proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wszystkie wskazane aspekty czynią uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne faworytem wśród innych postępowań restrukturyzacyjnych.

Przewodnią cechą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest jego czas, zarówno wobec sprawności i szybkości otwarcia postępowania jak i jego trwania, postępowanie to bowiem trwa do 4 miesięcy. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest wybór doradcy restrukturyzacyjnego, który wraz z przedsiębiorcą opracuje szczegółowy plan restrukturyzacyjny wraz z wariantami możliwych rozwiązań, prognoz i założeń.

Pozostałe postępowania restrukturyzacyjne

Niezależnie od nowo wprowadzonego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, Prawo restrukturyzacyjne reguluje zasady zawierania przez dłużnika układu z wierzycielami w jednej z czterech procedur:

samodzielnego zbierania głosów

przyspieszonego postępowania układowego

postępowania układowego

postępowania sanacyjnego

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA FIRM

38

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

62 800 000 zł.

WARTOŚĆ ZRESTRUKTURYZOWANEGO ZADŁUŻENIA

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika, która jest  niepożądana zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzycieli, ale także całości gospodarki.  Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga włożenia wysiłku od dłużnika, który to musi przygotować rzetelne i prawdziwe propozycje układowe. Następnym krokiem jest przekonanie do przedstawionych propozycji układowych wierzycieli oraz sądu. Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych stanowi często o sukcesie całego postępowania.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2600 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy