Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Jeżeli

nie masz już możliwości spłaty wszystkich swoich zobowiązań kredytowych?

zalegasz swoim dostawcom?

masz duże zaległości w czynszu?

jesteś bliski wypowiedzenia umów leasingowych?

zalegasz z podatkami?

Twoje zadłużenie stanowi kwotę min. 100 000 zł.?

ale wciąż chcesz ratować swój biznes, UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE to szybkie i skuteczne rozwiązanie.

jeśli myślisz o zamknięciu działalności przejdź na 

38

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

62 800 000 zł.

WARTOŚĆ ZRESTRUKTURYZOWANEGO ZADŁUŻENIA

zobacz nasze

Każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy, może z niego skorzystać i w ciągu nawet 7 dni uchronić się przed windykacją, egzekucją komorniczą i utratą płynności finansowej.

Główne atuty, to:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma oczywiście szereg innych zalet. Jednak już wymienione powyżej pokazują, że dla przedsiębiorcy jest to procedura dużo szybsza, bardziej przewidywalna i zapewniająca większy wpływ na proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wszystkie wskazane aspekty czynią uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne faworytem wśród innych postępowań restrukturyzacyjnych.

Przewodnią cechą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest jego czas, zarówno wobec sprawności i szybkości otwarcia postępowania jak i jego trwania, postępowanie to bowiem trwa do 4 miesięcy. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest wybór doradcy restrukturyzacyjnego, który wraz z przedsiębiorcą opracuje szczegółowy plan restrukturyzacyjny wraz z wariantami możliwych rozwiązań, prognoz i założeń.

Pozostałe postępowania restrukturyzacyjne

Niezależnie od nowo wprowadzonego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, Prawo restrukturyzacyjne reguluje zasady zawierania przez dłużnika układu z wierzycielami w jednej z czterech procedur:

samodzielnego zbierania głosów

przyspieszonego postępowania układowego

postępowania układowego

postępowania sanacyjnego

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika, która jest  niepożądana zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzycieli, ale także całości gospodarki.  Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga włożenia wysiłku od dłużnika, który to musi przygotować rzetelne i prawdziwe propozycje układowe. Następnym krokiem jest przekonanie do przedstawionych propozycji układowych wierzycieli oraz sądu. Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych stanowi często o sukcesie całego postępowania.

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie: