Profi Credit, SuperGrosz, Zaplo itp. – koniec z nakazami zapłaty dla nieuczciwych firm pożyczkowych!!!

Już od półtora roku obowiązują przepisy, które zakazują wydawania nakazów zapłaty na rzecz firm pożyczkowych wobec konsumenta i jednocześnie zobowiązują sędziego do badania podstaw do wydania nakazu zapłaty nawet jeśli wniosek o jego wydanie oparty jest na wypełnionym wekslu in blanco. Niestety zdaniem wielu prawników sądy wciąż wydają nakazy z automatu, chociaż już w listopadzie 2018 roku po wyroku TSUE Trybunał zakazał rozpoznawania spraw w postępowaniu nakazowym prowadzonym na podstawie weksla wobec konsumentów.

Jeśli otrzymałeś po 18 listopada 2018 nakaz zapłaty na rzecz firmy pożyczkowej, ale również banku, a kwota w wyroku budzi Twoją wątpliwość zgłoś się do naszej Kancelarii. Nie czekaj nawet jeśli sprawa została już skierowana do komornika. Wydanie nakazu zapłaty przez sędziego bez badania umowy uchybia godności urzędu jaki sprawuje i otwiera nam drogę do powództwa przeciw egzekucyjnego, a wobec sędziego wydającego nakaz do złożenia skargi z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa.

W kolejnym postanowieniu z 7 listopada 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że w sprawie między przedsiębiorcą (bankiem / firmą pożyczkową) a konsumentem sąd z urzędu jest zobowiązany ustalić, czy postanowienia umowne dotyczące kredytu konsumenckiego są uczciwe. A jeśli na podstawie nieuczciwych zapisów został wypełniony weksel, powinien odrzucić oparte na nim roszczenie. Wskazał też, co prawda, że brak jest przeszkód by zabezpieczeniem spłaty zobowiązania kredytowego był to weksel in blanco ale orzekł jednoznacznie, że jeśli sąd ma wątpliwości, co do roszczeń opartych na uzupełnionym wekslu in blanco, to ma obowiązek z urzędu zażądać przedstawienia dokumentów służących za podstawę tego powództwa, a gdy uzna, że zawierają nieuczciwe postanowienia – nie uznać roszczenia.

Pamiętaj, zgłoś się do nas jak tylko otrzymasz nakaz zapłaty, w tej sytuacji jest ogromna szansa na obniżenie zadłużenia, a nawet na zwrot części spłaconej już pożyczki.

Zespół

nowystart.pl