Upadłość konsumencka ile trwa?

Upadłość konsumencka to proces złożony, składający się z trzech zasadniczych etapów, jednak ten okres który nam sprawia pewien dyskomfort trwa zazwyczaj do roku czasu, potem już tylko korzystamy z dobrodziejstwa upadłości. Aby otrzymać kompletną informację zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Pierwszym jest postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jednak zanim złożymy wniosek do sądu i otrzymamy rozstrzygnięcie należy się przygotować. Im więcej zgromadzimy dokumentów, im umiejętniej opiszemy naszą sytuację i przede wszystkim wykażemy się należytą starannością, tym ostatecznie lepsze warunki oddłużenia otrzymamy. Dlatego tak ważne jest aby skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego jak www.nowystart.pl, która w umiejętny sposób pozyska lub wskaże gdzie otrzymamy wymagane informacje. Z naszego doświadczenia i z naszą pomocą etap gromadzenia dokumentów nie powinien trwać dłużej niż 14 do 21 dni.

Kolejnym krokiem etapu pierwszego jest przygotowanie wniosku. Na czas jego sporządzenia niewątpliwie wpływ ma skomplikowanie sprawy, niemniej jednak z praktyki wynika, że jesteśmy w stanie przygotować rzeczowy, uargumentowany wniosek w czasie od 14 do 21 dni. Dopiero po sporządzeniu wniosku i złożeniu go do właściwego Sądu Gospodarczego, oczekujemy na wydanie postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. W tym przypadku, czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd, nie powinien wynosić dłużej niż 90 dni, a zdarzają się Sądy gdzie ten czas bywa krótszy, więc reasumując jeśli działamy sprawnie i wspieramy działania wybranego prawnika pierwszy etap nie powinien trwać dłużej jak od 3 do 4 miesięcy.

Już sam fakt pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czyli wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, przynosi dłużnikowi wiele korzyści. Bowiem, od tego momentu zostają wstrzymane egzekucje komornicze wobec dłużnika, wstrzymane jest również naliczanie odsetek i kosztów, toczące się postępowania sądowe ulegają zawieszeniu, a nowe postępowania nie mogą otrzymać biegu.

Drugim etapem procedury oddłużeniowej jest postępowanie upadłościowe właściwe prowadzone przez syndyka masy upadłości. Z naszego doświadczenia wynika, iż jeśli nie posiadamy majątku, lub majątek jest znikomej wartości trwa ono od 6 do 12 miesięcy. Jednakże jeśli sprawa jest skomplikowana lub w przypadku posiadania przez dłużnika udziału w nieruchomości czas trwania postępowania upadłościowego może ulec wydłużeniu nawet do 24 miesięcy. Etap ten kończy się ustaleniem listy wierzytelności i rozstrzygnięciem Sądu Gospodarczego o sposobie zakończenia tego postępowania, czyli decyzja o całkowitym umorzeniu zadłużenia lub o ustaleniu planu spłat.

Ostatnim stadium procedury oddłużeniowej jest realizacja planu spłat. Sąd Gospodarczy może postanowić o zasądzeniu planu spłat opiewającego na okres od 12 do 36 miesięcy. W szczególnych przypadkach, w zależności od stopnia zawinienia dłużnika okres ten może zostać wydłużony do maksymalnie 84 miesięcy. Ważne jest to, że w tym czasie możemy nabywać składniki majątku, prowadzić działalność i normalnie funkcjonować na rynku pracy.

Reasumując, w przypadku, gdy nie posiadamy majątku i nie zawiniliśmy powstaniu naszego zadłużenia, procedura upadłości konsumenckiej wynosi zazwyczaj około 4 lat, jednakże w sytuacji, gdy w sposób zawiniony doprowadziliśmy do stanu naszego zadłużenia musimy liczyć się z faktem wydłużenia postępowania nawet do 8 lat. Przypominamy jednak, że w praktyce zazwyczaj po roku czasu od ogłoszenia upadłości dłużnik może swobodnie dysponować swoim wynagrodzeniem za pracę, prowadzić działalność gospodarczą, jak i nabywać składniki majątku.

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2800 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy