Nowa upadłość konsumencka, a odmowa umorzenia długów

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wprowadzająca istotne zmiany w odniesieniu do tzw. upadłości konsumenckiej – prowadzonej wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek ogłoszenia upadłości osób fizycznych jak i przebiegu postępowania upadłościowego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy Prawo upadłościowe, warunkiem nieodzownym przewidującym możliwość ogłoszenia upadłości […]

teraz całkowity koszt złożenia wniosku o Upadłość Konsumencką

od 2800 zł.*

* w zależności od skomplikowania sprawy